Philadelphia: Cuộc mít tinh bên ngoài Hội nghị Ghép tạng Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc

Những người tham gia yêu cầu có các chính sách quốc tế cứng rắn hơn, nhận thức rộng lớn hơn, và hành động được phối hợp để chấm dứt các cuộc áp bức nhân quyền này.