Hoa Kỳ: Các nhóm nhân quyền Nam Hàn kêu gọi Trung Quốc ngừng trục xuất người đào tẩu Bắc Hàn