Hoa Kỳ cần phải cho Trung Quốc, Nga và Iran thấy được ý chí chính trị của mình