Hoa Kỳ cần tăng cường sản xuất hỏa tiễn siêu thanh chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc