Cựu TT Trump cam kết ‘hòa bình thông qua sức mạnh’, tiết lộ kế hoạch phòng thủ siêu thanh