Hoa Kỳ cấp quyền miễn trừ cho sinh viên Brazil, Trung Quốc, Iran, Nam Phi được nhập cảnh