Hoa Kỳ chặn nghị quyết ngừng bắn viện dẫn Điều 99 của Liên Hiệp Quốc vì ‘sự khiếm khuyết về đạo đức’ của Hội đồng Bảo an

Phó Đại sứ Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho rằng dự thảo của nghị quyết ‘không liên quan’ tới thực tế.