Hoa Kỳ chấp thuận bán gói vũ khí trị giá 300 triệu USD cho Đài Loan để giúp duy trì hệ thống thông tin chiến thuật