Hoa Kỳ: Chỉ số Giá Sản xuất tăng trong tháng Một, báo hiệu lạm phát tiếp tục