Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc về việc hủy chuyến bay do COVID-19