Trung Quốc niêm phong nhà dân, người dân Tây An than khóc vì thiếu thực phẩm