Hoa Kỳ: Chủ tịch Hạ viện tìm cách trừng phạt các quan chức của Tòa án Hình sự Quốc tế

Ông Mike Johnson cùng chính phủ TT Biden và các thành viên Quốc hội của cả hai đảng chỉ trích tuyên bố của Tòa án Hình sự Quốc tế.