Ông Netanyahu ‘thất vọng’ khi Hoa Kỳ từ chối ủng hộ trừng phạt ICC vì các lệnh bắt giữ

'Israel có thể bị ICC tấn công đầu tiên, nhưng quý quốc sẽ là tiếp theo. Nước Mỹ thực sự là mục tiêu,' ông nói.