Hoa Kỳ: Chủ tịch Johnson dự định đưa ra bỏ phiếu các dự luật viện trợ ngoại quốc riêng cho Ukraine, Israel

Kế hoạch bốn phần này sẽ bao gồm ba gói viện trợ tài chính riêng biệt: một cho Ukraine, một cho Israel, và một cho Đài Loan.