Hoa Kỳ: Chủ tịch Ngân hàng Fed St. Louis kêu gọi tăng lãi suất