Hoa Kỳ chuyển hướng bối cảnh ngày càng phức tạp ở Trung Đông trong lúc các cuộc tấn công gia tăng

Chuyên gia chống khủng bố cho biết lực lượng dân quân chống Hoa Kỳ tập trung kích động một sự phản ứng, chuyển sự chú ý ra khỏi cuộc xung đột Israel-Hamas trong khi tránh né một cuộc chiến tranh toàn diện.