Hoa Kỳ có còn thời gian để chống lại siêu hạn chiến của Bắc Kinh?