Hoa Kỳ có thêm 315,000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp tăng trong bối cảnh nền kinh tế chậm lại