Hoa Kỳ: Có tín hiệu suy thoái khi người tiêu dùng chật vật trang trải các hóa đơn