Hoa Kỳ: Cựu CEO cho biết ‘chúng ta sắp chứng kiến rất nhiều vụ phá sản’