Hoa Kỳ đang ngây thơ ủng hộ Trung Quốc ở Afghanistan