Hoa Kỳ di tản nhân viên đại sứ quán ở Niger trong bối cảnh đảo chính quân sự