Hoa Kỳ: Đợt nắng nóng ‘có thể mang tính lịch sử’ hình thành khắp Bờ Tây, không sớm dịu bớt

Vào hôm thứ Sáu (05/07), hơn 150 triệu người Mỹ hiện đang ở trong vùng được khuyến cáo về nắng nóng.