Chuyên gia: Nắng nóng cực đoan, hạn hán, và thao túng thời tiết đang trở thành bình thường ở Trung Quốc