Hoa Kỳ, EU nêu lên lo ngại về các loại xe điện do Trung Quốc sản xuất