Hoa Kỳ gia hạn lệnh cấm đầu tư vào các công ty có liên kết với quân đội Trung Quốc