Hoa Kỳ: Hạ viện thông qua dự luật về mức trần nợ trong một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng, chuyển dự luật lên Thượng viện