Hoa Kỳ: IRS nhắc nhở người nộp thuế phải trả lời một câu hỏi mới trong biểu mẫu thuế để tránh gặp rắc rối