Hôm thứ Ba (24/01) Sở Thuế vụ (IRS) đã đưa ra một cảnh báo cho người nộp thuế, nhắc nhở rằng người nộp thuế phải báo cáo tất cả thu nhập liên quan đến tài sản kỹ thuật số và trả lời một câu hỏi mới về tài sản kỹ thuật số trên tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2022 của họ, nếu không sẽ phải đối mặt với những hậu quả như chậm được hoàn thuế hoặc thậm chí chịu các hình phạt.

IRS cho biết trong một thông báo ngày 24/01 rằng một thay đổi quan trọng trên các biểu mẫu 1040 trong năm nay là cơ quan này đã thay thế thuật ngữ “tiền điện toán” (virtual currency) bằng “tài sản kỹ thuật số” (digital assets), bên cạnh một số sửa đổi khác đối với từ ngữ này.

Câu hỏi “Có” hoặc “Không,” đã được mở rộng và sửa đổi trong năm nay để cập nhật thuật ngữ, như sau:

“Vào bất kỳ thời điểm nào trong năm 2022, quý vị đã: (a) nhận (dưới dạng tiền thưởng, giải thưởng hoặc khoản thanh toán cho tài sản hoặc dịch vụ); hoặc (b) bán, trao đổi, tặng quà hoặc chuyển nhượng một tài sản kỹ thuật số (hoặc một khoản lợi ích tài chính trong một tài sản kỹ thuật số)?”

Câu hỏi này xuất hiện ở đầu biểu mẫu thuế 1040, Tờ khai Thuế Thu nhập Cá nhân; biểu mẫu 1040-SR, Tờ khai thuế Hoa Kỳ dành cho người Cao niên; và biểu mẫu 1040-NR, Tờ khai thuế Thu nhập cho Người ngoại quốc Không định cư tại Hoa Kỳ.

Cơ quan này cảnh báo: “Tất cả những người nộp thuế phải trả lời câu hỏi này bất kể họ có tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến những tài sản kỹ thuật số hay không.”

Một yêu cầu pháp lý là phải báo cáo chính xác tất cả thu nhập, kể cả thu nhập từ những tài sản kỹ thuật số, trên tờ khai thuế thu nhập liên bang. Không làm như vậy có thể dẫn đến việc không tuân thủ luật thuế và có thể bị phạt.

IRS đã cung cấp một bảng diễn giải chi tiết về những gì tạo thành một tài sản kỹ thuật số, bao gồm những thứ như các đồng mã kim cố định giá, mã tài sản không thể thay thế (NFT), và các đồng mã kim khác.

Người đóng thuế cần đánh dấu vào ô “Có” nếu họ:

  • Đã nhận được các tài sản kỹ thuật số khi thanh toán cho tài sản hoặc dịch vụ được cung cấp;
  • Chuyển giao miễn phí tài sản kỹ thuật số (không nhận bất kỳ khoản phí dịch vụ nào) như một món quà thiện chí;
  • Đã nhận được các tài sản kỹ thuật số từ một khoản tiền thưởng hoặc giải thưởng;
  • Đã nhận được các tài sản kỹ thuật số mới do khai thác, góp vốn, và các hoạt động tương tự;
  • Đã nhận được các tài sản kỹ thuật số từ một hard fork (một sự phân tách blockchain của một mã kim chia một mã kim thành hai);
  • Nhận tài sản kỹ thuật số để đổi lấy tài sản hoặc dịch vụ;
  • Chuyển nhượng một tài sản kỹ thuật số để trao đổi hoặc đổi lấy một tài sản kỹ thuật số khác;
  • Đã bán một tài sản kỹ thuật số; hoặc
  • Nếu không thì là chuyển nhượng bất kỳ lợi ích tài chính nào khác của một tài sản kỹ thuật số.

Những người đánh dấu vào ô “Có” cũng phải báo cáo tất cả thu nhập liên quan đến các giao dịch tài sản kỹ thuật số của họ trên các biểu mẫu có liên quan. Chẳng hạn, một nhà đầu tư đã bán mã kim trong năm 2022 sẽ sử dụng Biểu mẫu 8949, Bán và các Hoạt động Chuyển nhượng Tài sản Vốn khác.

Những người nộp thuế nên đánh dấu vào ô “Không” nếu chỉ sở hữu các tài sản kỹ thuật số nhưng không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến những tài sản này trong năm 2022.

Những người này cũng nên đánh dấu vào “Không” nếu chỉ chuyển các tài sản kỹ thuật số từ một ví [điện tử] hoặc tài khoản mà họ sở hữu hoặc kiểm soát sang một ví hoặc tài khoản khác mà họ sở hữu hoặc kiểm soát, và nếu họ mua tài sản kỹ thuật số bằng tiền thật như USD.

Nhiều người Mỹ sẽ nhận được số tiền hoàn thuế nhỏ hơn

IRS đã cảnh báo rằng nhiều người nộp thuế nên mong đợi một khoản hoàn thuế nhỏ hơn trong mùa tính thuế này do những thay đổi về luật thuế, bao gồm cả việc hết hạn các khoản thanh toán kích thích chi tiêu liên quan đến đại dịch mà lẽ ra sẽ làm tăng số dư tiền hoàn trả.

IRS cho biết trong một thông cáo báo chí hôm 23/01, ngày mà cơ quan này bắt đầu việc khai thuế cho thu nhập năm 2022: “Do những thay đổi về luật thuế, chẳng hạn như việc loại bỏ Tín Thuế Trẻ em Tạm ứng (Advance Child Tax Credit) và không có Tín dụng Giảm Thuế để Phục hồi (Recovery Rebate Credit) trong năm nay để đề nghị các khoản thanh toán kích thích chi tiêu liên quan đến đại dịch, nên nhiều người nộp thuế có thể thấy số tiền hoàn thuế của họ thấp hơn một chút trong năm nay.”

Không phải tất cả những người khai thuế sẽ thấy số tiền hoàn thuế thấp hơn do các hoàn cảnh cá nhân khác nhau; nhiều người sẽ thấy giá trị chi phiếu nhỏ hơn.

Tín dụng Giảm Thuế để Phục hồi là một cách để hàng triệu người Mỹ nhận được hỗ trợ đại dịch nếu họ không nhận được toàn bộ số tiền của mình thông qua các chi phiếu kích thích kinh tế.

Khoản tín dụng này có sẵn cho các số tiền còn thiếu từ các chi phiếu kích thích đợt thứ nhất, thứ hai, và thứ ba, và chỉ có thể được yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2020 và 2021.

Các chi phiếu kích thích kinh tế đã được ngưng lại hồi tháng 12/2021 và số tiền còn thiếu của đợt thứ ba chỉ có thể được yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021 được nộp trong năm 2022.

Tuy nhiên, những người có thể đã bỏ lỡ cơ hội yêu cầu các khoản thanh toán kích thích chi tiêu đợt ba bị thiếu có thể xem lại tờ khai thuế năm 2021 của họ và cân nhắc việc nộp tờ khai sửa đổi.

Tín Thuế Trẻ em (CTC) cho tờ khai thuế năm 2022 đã giảm xuống còn 2,000 USD cho mỗi đứa trẻ, giảm từ mức mở rộng là 3,600 USD cho trẻ em dưới 6 tuổi và 3,000 USD cho trẻ em từ 6 đến 17 tuổi vào năm 2021.

Một số người đóng thuế có thể hội đủ điều kiện nhận một Tín Thuế Trẻ em Bổ sung (ACTC), vốn sẽ cho phép họ nhận được tới 1,500 USD CTC dưới dạng tiền hoàn thuế ở tờ khai thuế của họ.

Ngoài ra, một khoản tín thuế mà các bậc cha mẹ đang đi làm có thể sử dụng để giúp trang trải chi phí chăm sóc trẻ em hoặc những người có người phụ thuộc thành niên có thể sử dụng cho mục đích tương tự sẽ thấp hơn vào năm 2022.

Đối với năm tính thuế 2021, chi phí đủ điều kiện nhận tín thuế đã tăng từ 3,000 USD lên 8,000 USD cho một người đủ điều kiện và từ 6,000 USD lên 16,000 USD cho hai người trở lên. Tỷ lệ đủ điều kiện nhận khoản tín thuế này đã tăng từ 35% lên 50%.

Nhưng đến năm 2022, chi phí đủ điều kiện đã giảm xuống còn 3,000 USD cho một người và 6,000 USD cho hai người trở lên. Hiện nay, tỷ lệ chi phí đủ điều kiện có thể đề nghị tín thuế nằm trong khoảng từ 20% đến 35%.

Những cải tiến tạm thời này cũng khiến khoản tín dụng chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc được hoàn trả đầy đủ. Nhưng đến năm 2022, khoản tín thuế này đã trở thành khoản không được hoàn lại, nghĩa là nhiều nhất thì khoản tín thuế này chỉ có thể giảm hóa đơn thuế của một người xuống bằng 0.

Tom Ozimek
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Tom Ozimek là phóng viên cao cấp của The Epoch Times. Ông có kiến thức chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực báo chí, bảo hiểm tiền gửi, tiếp thị và truyền thông cũng như đào tạo cho người trưởng thành.

Vân Du biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn