Tòa Bạch Ốc nhắm mục tiêu vào mã kim, kêu gọi các cơ quan quản lý thực thi nghiêm khắc hơn