Hoa Kỳ lại bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh đối với tiểu bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, nơi có thể bùng phát các cuộc chiến giành nguồn nước