Hoa Kỳ: Lạm phát tháng Sáu chạm mốc 9.1%, mức cao mới trong 40 năm