Hoa Kỳ: Lần đầu tiên người sở hữu súng ở San Jose bị yêu cầu phải trả phí hàng năm