Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nhật Bản thúc đẩy hợp tác giữa các mối đe dọa từ Bắc Hàn và Trung Quốc

Ba quốc gia thống nhất phối hợp nỗ lực xây dựng hệ thống cảnh báo chuỗi cung ứng nhằm bảo vệ các khoáng sản quan trọng khỏi bị gián đoạn do cưỡng bách kinh tế.