Nhật Bản tái khẳng định giá trị chung với Đài Loan sau cuộc bầu cử tổng thống