Hoa Kỳ: Nga không rút quân mà còn tăng thêm 7,000 binh sĩ gần Ukraine