Hoa Kỳ: Nghi phạm trong vụ rò rỉ tài liệu quân sự bị buộc tội, ra hầu tòa