TT Biden công bố các hành động mới đối với các tài liệu mật sau vụ rò rỉ ‘đáng hổ thẹn’