Hoa Kỳ: Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm phá thai đưa đến thêm 32,000 trẻ em được sinh ra mỗi năm

Nghiên cứu ghi nhận những thay đổi đáng kể trong việc tiếp cận phá thai sau phán quyết của Tối cao Pháp viện.