Hoa Kỳ: Người dân California chật vật với giá thuê nhà cao và việc kết thúc lệnh cấm trục xuất người thuê nhà