Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn thắt chặt liên kết an ninh, lên án hành vi gây hấn của Trung Quốc