Hoa Kỳ: Những điểm quan trọng từ cuộc bầu cử hôm thứ Ba

Kết quả cho thấy một liên minh của Đảng Cộng Hòa đã thay đổi, phong trào ủng hộ sự sống bị suy yếu, và sự tái xuất hiện của một kiểu quan điểm trung dung có thể lặp lại trong nền chính trị Hoa Kỳ.