Ông Trump vẫn có tên trên phiếu bầu sơ bộ ở Michigan bất chấp cuộc chiến pháp lý nhằm ngăn chặn ông

Dựa trên Tu chính án thứ 14, một số nhóm thiên tả đã khởi kiện để ngăn chặn cựu tổng thống này có tên trên lá phiếu của tiểu bang.