Hoa Kỳ: Nỗi lo lạm phát khiến người mua sắm săn lùng ưu đãi chuyển sang các nhãn hiệu rẻ hơn