Hoa Kỳ phát triển vaccine thực vật, ăn vào cũng tương đương với vaccine chích