Nghiên cứu: Thực vật phát ra ‘tiếng thét’ siêu âm khi bị căng thẳng