Hoa Kỳ: Quốc hội công bố loạt 40,000 giờ đầu tiên cảnh quay ngày 06/01

Một ‘phòng xem trực tuyến’ công cộng đã được tạo ra để xem video an ninh ngày 06/01, nhưng các clip riêng lẻ được phát hành cho giới truyền thông hoặc những người khác sẽ bị làm mờ đi các khuôn mặt.