Hoa Kỳ sẽ ‘đáp trả’ nếu hiệp ước Solomon-Trung Quốc cho phép thiết lập căn cứ quân sự