Hoa Kỳ sẽ tăng các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc