Hoa Kỳ sẽ trở thành nước nhập cảng ròng về dầu thô trong năm 2022