Hoa Kỳ: Số ca nhiễm, nhập viện vì COVID-19 giảm mạnh ở miền Nam, tăng ở các tiểu bang phía bắc